دستگاه بخار|مبدل عمودی دستگاه بخار ساز| تماس بگیرید
search
  • دستگاه بخار|مبدل عمودی دستگاه بخار ساز| تماس بگیرید
دستگاه بخار|مبدل عمودی دستگاه بخار ساز| تماس بگیرید

مبدل عمودی دستگاه بخار ساز

تماس بگیرید

این سوپاپ جهت عمودی شدن خروج دود از دستگاه بخار استفاده می شود.

تعداد

مبدل عمودی دستگاه بخار
این سوپاپ جهت تغییر خروجی بخار از حالت افقی به عمودی در دستگاه بخار استفاده می شود. 

دستگاه های بخار 1500 و بعضی مدل های بخار 1200 و 900 که دارای سوپاپ مهره ای بیرون آمده از دستگاه هستند قابلیت اتصال به این مبدل را دارند ولی مدل هایی که خروجی آنها سوزنی است این امکان را ندارند.

مرجع های ویژه