مووینگ MOVING|هارد کیس بیم دوبل Flight Case| تماس بگیرید
search
  • مووینگ MOVING|هارد کیس بیم دوبل Flight Case| تماس بگیرید
مووینگ MOVING|هارد کیس بیم دوبل Flight Case| تماس بگیرید

هارد کیس بیم دوبل Flight Case

تماس بگیرید
MOV00001

هارد کیس یا فلایت کیس چرخ دار و دو قفل  بزرگ برای قرار دادن انواع مووینگ و لوازم نورپردازی جهت جلوگیری از آسیب فیزیکی به قطعات در هنگام حمل و نقل

تعداد

هارد کیس دوبل Flight Case 2*230
هارد کیس یا فلایت کیس چرخ دار و دو قفل  بزرگ برای قرار دادن انواع مووینگ و لوازم نورپردازی جهت جلوگیری از آسیب فیزیکی به قطعات در هنگام حمل و نقل
این مدل در ابعاد دو عدد بیم 230 تا 350 طراحی شده است ولی برای سایر مدل ها در صورت هم سایز بودن قابل استفاده خواهد بود.

مرجع های ویژه