میکروفن فیلم برداری و گان|هدمیک مخصوص RODE - LAV HEADSET| تماس بگیرید
search
  • میکروفن فیلم برداری و گان|هدمیک مخصوص RODE - LAV HEADSET| تماس بگیرید
میکروفن فیلم برداری و گان|هدمیک مخصوص RODE - LAV HEADSET| تماس بگیرید

هدمیک مخصوص RODE - LAV HEADSET

تماس بگیرید

این هدست مختص HF های رود مانند مدل RODE LINK می باشد.

 

تعداد

هدمیک مخصوص RODE - LAV HEADSET

این هدست مختص HF های رود مانند مدل RODE LINK می باشد.

توجه نمایید که این هدست فقط برای نصب روی فرستنده یا میکروفون یقه ای RODE طراحی شده است و برای سایر دستگاه ها کاربردی ندارد.

مرجع های ویژه