پایه میکروفن و پایه بلندگو|پاپ شیلد فیلتر bespeco POP02‎| تماس بگیرید
search
  • پایه میکروفن و پایه بلندگو|پاپ شیلد فیلتر bespeco POP02‎| تماس بگیرید
پایه میکروفن و پایه بلندگو|پاپ شیلد فیلتر bespeco POP02‎| تماس بگیرید

پاپ شیلد فیلتر bespeco POP02‎

تماس بگیرید

پاپ فیلتر صفحه فلزی ‏Bespeco POP02‎
پاپ فیلتر با صفحه فلزی و پایه فنری انعطاف پذیر مجهز به پیچ چفت و بست روی انواع پایه های میکروفون

تعداد

پاپ فیلتر صفحه فلزی ‏Bespeco POP02‎
پاپ فیلتر با صفحه فلزی و پایه فنری انعطاف پذیر مجهز به پیچ چفت و بست روی انواع پایه های میکروفون

مرجع های ویژه