پردازشگرهای سیگنال صوتی چیست؟
اگر چه پردازشگر سیگنال همیشه لازم نیست و ممکن است همراه میکسرها نیز عرضه شوند شاید هنوز هم در نظر دارید از یک پردازشگر حرفه ای استفاده نمائید. انواع مختلف آنها را در ادامه معرفی می کنیم:کمپرسور صدا یا فشرده سازی صدا (Compression) چیست؟
 
کمپرسور پردازنده ای است که تراز خروجی آن در مقایسه با افزایش تراز ورودی، با آهنگ آهسته تری افزایش می یابد. این از اوج گیری و تغییر ناگهانی و تصادفی و نیز اعوجاج سیگنال ها بطور کلی جلوگیری می کند.


محدود کننده صدا (Limiter) چیست؟
محدود کننده ها در واقع فشرده کننده ای هستند که تراز خروجی آنها در یک نقطه از پیش تعیین شده باقی می مانند و از آن تجاوز نخواهند کرد. در صورتی که در کمپرسور افزایش سطح سیگنال ورودی با نسبت مشخصی بصورت هماهنگ کاسته و در خروجی فرستاده می شد. پس شما مطمئن خواهید بود که تنها سطح سیگنال های خارج از محدوده، فشرده و محدود می شوند و صداهای پائین بدون تغییر خواهند ماند و شما قدرتی که انتظار داشتید را از سیستم خواهید گرفت.
محدود کننده ها، اسپیکرها و گوش های شما را از صدمه دیدن بر اثر پیک های (نقطه اوج ها) موسیقی محافظت می کنند. محدود کننده ها اجازه می دهند فشرده ساز ها تنها بر اساس نسبت های تنظیم شده عمل کنند و این مانع از قطع، اعوجاج صوت و سایر مشکلات مشابه است.طنین ساز (Reverb) چیست؟
طنین ساز افکتی است که صداها را در محیط های بدون بازتاب، غنی تر می سازد، طنین ساز به صدا عمق و بعد یک فضای آکوستیک را می دهد به همین دلیل است که صدای شما در زمانی که زیر دوش آواز می خوانید زیباتر می شود، سطوح سخت و بازتابی به صدای شما فضا می دهد.
پارامترهای قابل تنظیم قسمت ریورب به شما اجازه می دهد تا با کنترل بازتاب صوت، محیط ها و شرایط مختلف آکوستیکی را شبیه سازی نمائید
هنوز بحث و جدل در میان کارشناسان صوت وجود دارد که کجا ریورب تمام می شود و اکو آغاز می شود؟! با این حال بیشتر موافق هستند که ریورب انعکاس صدایی کمتر از 35 میلی ثانیه می باشد و بعد از آن اکو خواهد بود .


تأخیر (Delay) اکو
 اکو تکرار صداهایی است که از بازتاب صدای اولیه ایجاد شده است. بطوری که در این تکرار صداهای اصلی (شامل حروف کلمات ادا شده) بصورتی واضح باشند که پس از چند بازتاب این صدا ها مبهم می شوند. این تجربه ای ست که شما هنگامی که در یک دره عمیق صحبت کنید بعد صدای خود را خواهید شنید. اکو صدای بازتابیده ای ست که حدود 50 میلی ثانیه یا بیشتر، بعد از صدای اصلی شنیده می شود.
زمان بین این بازتاب ها تأخیر نامیده می شود.اکولایزر  (equlaizers)چیست؟
کار اکولایزر متعادل ساختن (Balance) صدا بوسیله اجازه دادن به شما برای افزایش یا کاهش تراز هر محدوده فرکانس Hi بالا یا  Low پائین و میانه (midrange)  در جهت بهبود کلی صدا می باشد.
اکولایزر پاسخ فرکانسی سیگنال ها را از طریق تقویت (Boosting) یا تضعیف (Attenuating) تراز در محدوده فرکانسی مشخص شده اصلاح می کند.
همچنین اکولایزر می تواند از طریق امکان کاهش تراز در محدوده هایی که در آنجا فیدبک اتفاق می افتد. به جلوگیری از فیدبک کمک کند.