علت فیدبک (بازخورد) چیست؟
سر و صدا و سوت وحشتناک ناشی از فیدبک در محیط. این اتفاق معمولاً هنگامی روی می دهد که صدای شما از میکروفن به میکسر و بعد امپ و بعد هم بلندگو ها و دوباره به میکروفن وارد شود فرکانس های صوتی بوسیله این گردش صدها بار در کسری از ثانیه تقویت شده و سر و صدای جیغ مانندی که فیدبک شناخته می شود را تولید می کنند.
فرکانس های رزونانسی در اتاق می توانند در فیدبک موثر باشند. برخی از اتاق ها تمایل به تشدید فرکانس های خاصی دارند و اگر این اتفاق در محدوده صدای سخنران یا خواننده یا صدای گیتار بیافتد (چیزی که در اغلب موارد هست) مشکلاتی بوجود خواهد آورد.