بلندگو (Speaker)چیست؟
بلندگوها مخالف میکروفن ها هستند. آنها سیگنال های الکتریکی شما را به امواج صوتی فیزیکی تبدیل می کنند. بلندگو سیگنال را تفسیر می کند و با استفاده از جریان ارسالی از امپلی فایر به سیم پیچ متصل به صفحه مخروطی شکل بلندگو، آن را به جلو و عقب حرکت می دهد و امواج صوتی تولید می کند که به گوش شما میرسد. بلندگوهایی که در کنسرت ها استفاده می شوند محدوده فرکانسی از  60Hz تا حدود 20KHz را پوشش می دهند.
انواع مختلف پیکربندی بلندگو:
فول رنج (Full-range) : ووفر، تیوتر، و گاهی اوقات هم درایور های (محرک) میدرنج در یک بلندگو
دامنه فرکانس : از حدود 60 Hz تا 20 kHz
ووفرها (Woofers ) : تولید فرکانس های پایین، معمولا با "12- "18 درایور مخروطی شکل
محدوده فرکانسی : معمولاً زیر 500 Hz
میدرنج (Midrange) : تولید فرکانس های میانی، گاهی با"5 تا "12 درایور از نوع مخروطی
دامنه فرکانس : به طور کلی بین 200Hz تا 3 kHz
توییتر (Tweeter) :  تولید فرکانس های بالا با  1"تا  2"  درایور مخروطی
محدوده فرکانسی : معمولا بالاتر از  1.5kHz و بالاتر از 6kHz
ساب ووفر (Subwoofers):  تولید فرکانسهای پایین با  15" تا  24"داریور نوع مخروطی (cone-type)
دامنه فرکانسی : از  300Hz به پایین تا  30Hz یا کمترکراس اور (CrossOver):چیست؟
طیف گسترده ای از فرکانس های تولید شده در اجرای شما می توانند بهتر کنترل شوند اگر به قطعات کوچکتری تقسیم شوند و به بلندگوهای مختص طیف خود فرستاده شوند.
بلندگو ها در ارائه طیف فرکانسی به گروه های زیر تقسیم می شوند:
فول رنج یا محدوده کامل: که یک بلندگو یا محرک همه طیف فرکانسی را ارائه می دهد.
توییتر: مختص محدوده فرکانسی بالا
مید رنج: محدوده فرکانسی متوسط
ووفر: محدوده فرکانسی پایین و میانه
در این طبقه بندی ها میکروفن های همه جهته با الگوی کروی و میکروفون های دو جهته با الگوی 8 انگلیسی نیز وجود دارند. که در کاربردهای خاص از آنها استفاده می شود.