محاسبه توان مورد نیاز برای یک سالن چگونه است؟
اندازه مکان اجرای شما به تخمین توان نامی مورد نیاز سیستم شما کمک خواهد کرد، بعنوان مثال برای یک سالن جلسات کوچک یا کنفرانس و یا تجمعات و گردهمایی کوچک در فضای باز شاید تنها به 350 تا 500 وات قدرت نیاز باشد (بسته به نوع برنامه) در حالی که برای یک سالن کنسرت کوچک یا یک تالار پذیرایی به 500 تا 1000 وات قدرت نیاز خواهیم داشت.