علت سوت کشیدن بلندگو چیست؟ - روش جلوگیری از سوت کشیدن بلندگو چیست؟

علت سوت کشیدن به فیدبک محیطی بر می گردد و به چندین دلیل می باشد که باید همه این موارد کنترل شوند:
- محیط غیر آکوستیک
- بالا بودن گین میکروفون.
- قرار گرفتن میکروفون در زاویه انتشار بلندگوها
- مناسب نبودن نوع میکروفون در زاویه گیرایی آن

برای جلوگیری از سوت کشید باند ها باید:
- گین میکروفن را پایین بیاورید.
- اکولایزر را در نقاط انتهایی کمی پایین نگه دارید.
- از سازه های آنتی فیدبک و ایزولاتور استفاده نمایید.
- فاصله میکروفون تا سخنران یا خواننده را به حداقل برسانید.
- از میکروفون های با الگوی دریافت بسته تر استفاده نمایید.
...