چرا باید از میکروفون های با الگوی دریافت همه جهته یا omniDirectional استفاده کنیم :

استفاده از میکروفون های تک جهته در همه شرایط نمی تواند انتخاب صحیحی باشد. درست است که در شرایط صدابرداری یک اجرای زنده با وجود چندین اسپیکر و مانیتور در اطراف هر ساز طبیعتاً نیاز به استفاده از میکروفون های تک جهته برای به حداقل رساندن فیدبک داریم ولی شرایطی را در نظر بگیرید که هدف ما صدابرداری جهت رکورد مستقیم صدای یک سخنران یا ساز در فضایی به دور از اسپیکر و انعکاس صدای محیط است در این مواقع به پیشنهاد پارسصدا استفاده از میکروفون های چند جهته یا همه جهته انتخاب هوشمندانه ای خواهد بود.

شش دلیل برای استفاده از میکروفون های omnidirectional به جای Unidirectional

1- صدای نویز باد کمتر. بدلیل نوع طراحی دهانه میکروفون های تک جهته تمایل بیشتری به ورود باد دارند.

2- صدای پاپ کمتر. پاپ در هنگام تلفظ حروف پ، ب، ت ایجاد می شود.

3- عدم افزایش صدای بیس بر اثر نزدیکی گوینده با میکروفون که موجب گوش خراشی صدا در هنگام ضبط می شود.

4- نویز حداقلی به دلیل کاهش تمایل به دریافت فرکانس های پایین این مقاله توسط پارسصدا جمع آوری شده است.

5- عدم نیاز به تنظیم دقیق و قرار گرفت دقیق در مقابل گوینده یا ساز بدلیل همه جهته بودن این نوع میکروفن ها

6- صدای متعادل تر از سایر الگوهای دریافت به دلیل حساسیت یکسان در هر جهت آن