روش های پرداخت

پرداخت نقدی در هنگام تحول کالا درب منزل

پرداخت نقدی در هنگام تحول کالا در فروشگاه

پرداخت بصورت واریز وجه بصورت کارت به کارت در هنگام تحویل کالا در تهران

پرداخت بصورت واریز وجه بصورت کارت به کارت جهت ثبت سفارش ارسال کالا به شهرستان