مووینگ MOVING|هارد کیس بیم تک Flight Case 230| تماس بگیرید
search
  • مووینگ MOVING|هارد کیس بیم تک Flight Case 230| تماس بگیرید
مووینگ MOVING|هارد کیس بیم تک Flight Case 230| تماس بگیرید

هارد کیس بیم تک Flight Case 230

تماس بگیرید
MOV00001

هارد کیس یا فلایت کیس چرخ دار و قفل دار برای قرار دادن انواع مووینگ و لوازم نورپردازی جهت جلوگیری از آسیب فیزیکی به قطعات در هنگام حمل و نقل

تعداد

هارد کیس نور تک Flight Case 230
هارد کیس یا فلایت کیس چرخ دار و قفل دار برای قرار دادن انواع مووینگ و لوازم نورپردازی جهت جلوگیری از آسیب فیزیکی به قطعات در هنگام حمل و نقل
این مدل در ابعاد یک عدد بیم 230 تا 350 طراحی شده است ولی برای سایر مدل ها در صورت هم سایز بودن قابل استفاده خواهد بود.
ابعاد بیرونی : ارتفاع 58 سانتی متر  -عرض 44 سانتی متر -عمق 37 سانتی متر

مرجع های ویژه