محصولات جدید پارسصدا

فیلتر جستجو

برند

سیستم ارتباط دو طرفه

INTERCOM & TOUR GUIDE SYSTEMSانواع سیستم های ارتباط دو طرفه (اینترکام) و تور گاید را در این بخش جستجو نمایید.
ارتباط دو طرفه اینترکام و تورگاید

سیستم ارتباط دو طرفه

سیستم ارتباط دو طرفه

دستگاه ارتباط دو طرفه 9909

3,650,000 تومان

دستگاه ارتباط دو طرفه کانتر با نصب آسان
مناسب محیط های شلوغ که ارتباط صدایی داخل خارج مشکل است مانند باجه های اطلاعات یا فروش بلیط، بانک ها، صرافی ها، بیمارستان ها و رستوران ها

موجود: تماس جهت آگاهی از قیمت روز
سیستم ارتباط دو طرفه|فروشگاه پارسصدا
  • ناموجود

سیستم ارتباط دو طرفه

دستگاه ارتباط دو طرفه 9900

تماس بگیرید

دستگاه ارتباط دو طرفه کانتر با نصب آسان
مناسب محیط های شلوغ که ارتباط صدایی داخل خارج مشکل است مانند باجه های اطلاعات یا فروش بلیط، بانک ها، صرافی ها، بیمارستان ها و رستوران ها

موجود: ناموجود
سیستم ارتباط دو طرفه|فروشگاه پارسصدا سیستم ارتباط دو طرفه|فروشگاه پارسصدا
  • ناموجود

سیستم ارتباط دو طرفه

دستگاه ارتباط دو طرفه 9906

تماس بگیرید

دستگاه ارتباط دو طرفه کانتر با نصب آسان
مناسب محیط های شلوغ که ارتباط صدایی داخل خارج مشکل است مانند باجه های اطلاعات یا فروش بلیط، بانک ها، صرافی ها، بیمارستان ها و رستوران ها

موجود: ناموجود
سیستم ارتباط دو طرفه|فروشگاه پارسصدا سیستم ارتباط دو طرفه|فروشگاه پارسصدا
  • ناموجود

سیستم ارتباط دو طرفه

دستگاه ارتباط دو طرفه S100

تماس بگیرید

دستگاه ارتباط دو طرفه کانتر با نصب آسان
مناسب محیط های شلوغ که ارتباط صدایی داخل خارج مشکل است مانند باجه های اطلاعات یا فروش بلیط، بانک ها، صرافی ها، بیمارستان ها و رستوران ها

 

موجود: ناموجود

سیستم ارتباط دو طرفه

دستگاه ارتباط دو طرفه AP M330T

تماس بگیرید

دستگاه ارتباط دو طرفه کانتر با نصب آسان
مناسب محیط های شلوغ که ارتباط صدایی داخل خارج مشکل است مانند باجه های اطلاعات یا فروش بلیط، بانک ها، صرافی ها، بیمارستان ها و رستوران ها