پایه میکروفن و لوازم جانبی|سه راهی پایه میکروفن شکل V| تماس بگیرید
search
  • پایه میکروفن و لوازم جانبی|سه راهی پایه میکروفن شکل V| تماس بگیرید
پایه میکروفن و لوازم جانبی|سه راهی پایه میکروفن شکل V| تماس بگیرید

سه راهی پایه میکروفن شکل V

تماس بگیرید
AMIC0001

جهت امکان افزایش نصب دو یا سه عدد میکروفون بر روی انواع پایه های میکروفون

تعداد

سه راهی پایه میکروفون شکل V
جهت امکان افزایش نصب دو یا سه عدد میکروفون بر روی انواع پایه های میکروفون
*** توجه : این محصول شامل پایه میکرفون نمی باشد و در صورت نیاز به پایه می توانید آنرا جداگانه تهیه فرمایید.

مرجع های ویژه