پایه میکروفن و لوازم جانبی|پایه تریبون نصبی MZT 30| تماس بگیرید
search
  • پایه میکروفن و لوازم جانبی|پایه تریبون نصبی MZT 30| تماس بگیرید
  • پایه میکروفن و لوازم جانبی|پایه تریبون نصبی MZT 30| تماس بگیرید
پایه میکروفن و لوازم جانبی|پایه تریبون نصبی MZT 30| تماس بگیرید
پایه میکروفن و لوازم جانبی|پایه تریبون نصبی MZT 30| تماس بگیرید پایه میکروفن و لوازم جانبی|پایه تریبون نصبی MZT 30| تماس بگیرید

پایه تریبون نصبی MZT 30

تماس بگیرید

پایه مخصوص نصب میکروفون تریبونی

تعداد

پایه نصب مخصوص میکروفون تریبونی مدل Sennheiser - MZT30

پایه مخصوص نصب میکروفون فنری تریبونی بصورت فیش مادگی 3 پین XLR برای نصب روی جایگاه سخنرانی مناسب انواع میکروفون های فنری سخنرانی

مرجع های ویژه