پایه میکروفن و لوازم جانبی|سه پایه مینی مخصوص میکروفن| تماس بگیرید
search
  • پایه میکروفن و لوازم جانبی|سه پایه مینی مخصوص میکروفن| تماس بگیرید
  • پایه میکروفن و لوازم جانبی|سه پایه مینی مخصوص میکروفن| تماس بگیرید
پایه میکروفن و لوازم جانبی|سه پایه مینی مخصوص میکروفن| تماس بگیرید
پایه میکروفن و لوازم جانبی|سه پایه مینی مخصوص میکروفن| تماس بگیرید پایه میکروفن و لوازم جانبی|سه پایه مینی مخصوص میکروفن| تماس بگیرید

سه پایه مینی مخصوص میکروفن

تماس بگیرید

جهت قرار دادن رکوردر دستی ZOOM میکروفن های دوربین  روی سه پایه جلوی سخنران یا مجری در برنامه های مختلف
حداکثر طول 20 سانتی متر

تعداد

سه پایه مینی مخصوص میکروفن
جهت قرار دادن رکوردر دستی ZOOM  میکروفن های دوربین روی سه پایه جلوی سخنران یا مجری در برنامه های مختلف
حداکثر طول 20 سانتی متر

مرجع های ویژه